Nauka czytania symultaniczno- sekwencyjnego i neurobiologia :)

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną  to jedna  z najlepszych metod dla dzieci dyslektycznych – w polskich realiach zbyt późno diagnozowanych-, których problem związany jest w większości z linearnością języka czytanego i pisanego. Wczesna nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej umożliwia szybką diagnozę deficytów małego jeszcze dziecka i ich eliminację. Etapy nauki czytania Więcej…