Afazja dziecięca na treningu umiejętności społecznych

Dla dzieci z afazja dziecięcą trening umiejętności społecznych jest bardzo ważną częścią terapii. Uczą się naprzemienności działania i komunikacji, czekania na swoją kolej, współpracy, akceptacji siebie i innych, słuchania, koleżeństwa, otwartości. Z afazją najczęściej współwystępują zaburzenia zachowań społecznych: dzieci mogą być Więcej…