Dużo u  mnie migdałów, niedosłuchów, opóźnień w rozwoju mowy…

Migdałów jest aż 6 🙂 parzyste migdały podniebienne i trąbkowe oraz migdał gardłowy i językowy. Podniebienne  i migdał gardłowy są fragmentem bariery obronnej człowieka, dla antygenów przedostających się do nas przez błonę śluzową z powietrzem i pokarmem.  Są więc potrzebne, a swoją funkcje obronną kształtują w pierwszych latach życia Dzieciaka.

Jak bronią? : rozpoznają, informują, neutralizują, niszczą, są lokalną- miejscową  i obwodową stacją obronną.

Najistotniejsze w diagnozie logopedycznej jest, czy migdały nie są przerośnięte.  Sami tego nie badamy rzecz jasna 🙂  od tego jest oto/laryngolog, najlepiej taki, który ma obok siebie audiologa.  I sprzęt – endoskop, RTG.

Ale wiemy, że wielkość migdałów ocenia się biorąc pod uwagę kształt i cieśnie gardła, ich osadzenie; oraz że między 3- 10 rokiem życia następuje fizjologiczny przerost migdałów podniebiennych, gardłowych, trąbkowych.

Przerost migdałów powodują : bakterie tlenowe , bakterie beztlenowe, zakażenia wielobakteryjne, zakażenie wirusowe, alergie, płonica,  odra,  dziedziczenie, nowotwory.

I dalej nie wchodzę w kompetencję medyków.

Zakażenia  powodujące przerost  migdałów prowadzą do zaburzeń drożności dróg oddechowych  i pokarmowych.  Efektem tego są :

-chrapanie, problem z połykaniem i oddychaniem przez nos, garbienie się, wada zgryzu, mega katar, ból głowy

-mocno niebezpieczne zaburzenia rytmu oddychania z zespołem bezdechów sennych, bo prowadzą do przewlekłego niedotlenienia, a więc do zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, sercowo- naczyniowym, zaburzeń emocjonalnych i intelektualnych . NIE  DIAGNOZUJCIE TEGO SAMODZIELNIE W GOOGLU!!!!

Jak ma się to do  diagnozy logopedycznej < wreszcie !> :

-przerosty powodują nieprawidłowy tor oddechowy – otwarte usta, oddychanie ustami , słaba faza wdechowa i wydechowa i  choroba za chorobą,

-język „idzie do przodu” i powstaje artykulacja międzyzębowa, np.: seplenienie , wady zgryzu

-nieprawidłowa artykulacja głosek ustnych < p, m, b>  z wyraźnym rezonansem nosowym, może też pojawić się nosowanie otwarte, spowodowane niedomykaniem części nosowej gardła przez podniebienie miękkie

– przerost migdała  powoduje zaburzenia wentylacyjne trąbki słuchowej co grozi niedosłuchem, wysiękowym zapaleniem ucha środkowego. W wieku rozwojowym, tak szczególnym dla rozwoju mowy może prowadzić do opóźnionego rozwoju mowy, mowy dziecka z niedosłuchem….a tego czasami nadrobić się nie da.

To tyle …

WAŻNE : po każdej infekcji ucha należy zbadać słuch …nie w Kajetanach od razu ….wystarczy tympanometria.

Po wycięciu migdałów mogą wystąpić zaburzenia artykulacyjne, które musimy skonsultować z logopedą.