Diagnoza logopedyczna

Na moją diagnozę logopedyczną składa się: wywiad z Rodzicem/Pacjentem, zapoznanie się z dokumentacją medyczną/niemedyczną, 2-3 spotkania obserwacyjno-diagnostyczne. Super jest jeśli Pacjent, wymagający terapii zostaje na niej i mogę podczas kolejnych spotkań pogłębiać diagnozowanie. Zazwyczaj już na pierwszych spotkaniach proszę o konsultację ze specjalistami, jeśli takich nie ma. Dlaczego ? Wyjaśniam Więcej…

Afazja dziecięca

Dla Dzieciaka z afazją dziecięcą (rozwojową) spodnie, spódnica i bluzka są trudne do rozróżnienia …i brzmieniowo i znaczeniowo.   To problem z pamięcią słuchową, pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą, sekwencyjnymi wzorcami słuchowymi i….itd. Dużym plusem jest jeśli Dzieciak ma prawie normalnie brzmiącą artykulację, gorzej jeśli spódnica to donica, bluzka to uuka, Więcej…